Dyscalculie of rekenproblemen? Met behulp van 2 hands4kids en de JAMARA methode helpen we kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij de methodes.
Daar waar het op school mis gaat, pakken we het op een andere manier aan. Een manier die ze op school nog niet gehad hebben, want daar ging het tenslotte niet zo goed mee.

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

Iedereen kan rekenen leren met JAMARA!
Iedereen kan rekenen leren!
 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt.

Er wordt uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

We gaan ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht.
Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt een paar minuten per keer.