Dyscalculie is een rekenstoornis die vaak samengaat met andere beperkingen. Naast problemen met rekenen hebben kinderen en volwassenen met discalculie vaak een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, een slechter geheugen, spellingsproblemen en gebrek aan inzicht. Vroeger werden kinderen met dyscalculie dom en lui gevonden, met als resultaat faalangst. Nog steeds wordt het probleem vaak onderschat. In de instructievideo en de geschreven handleiding wordt uitgelegd wat de belangrijkste kenmerken van dyscalculie kunnen zijn.

1. Één van de belangrijkste kenmerken van dyscalculie

Als er bij een normale intelligentie sprake is van een ernstige, hardnekkige rekenstoornis kun je te maken hebben met dyscalculie. Dat betekent dat ondanks héél veel en héél lang oefenen het rekenen, zoals bijvoorbeeld het tellen, breuken, verbanden tussen de getallen en hoofdrekenen, toch opvallend moeilijk blijkt te zijn.

Zowel jongens, als meisjes kunnen dyscalculie hebben.

2. Welke kenmerken heeft dyscalculie nog meer?

Mensen met dyscalculie hebben niet alleen problemen met rekenen, maar ook met geld, klokkijken, het meten, kortom alle disciplines waarbij getallen en cijfers een rol spelen. Ook het interpreteren van tabellen en afmetingen en het lezen van bijvoorbeeld muzieknoten geven vaak problemen, evenals ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht. Het beoefenen van een teamsport op een groot veld, zoals voetbal en hockey, kan eveneens een probleem vormen.

Dyscalculie gaat niet over! Het kan soms wel verbeterd worden door verschillende oefeningen!

3. Bijkomende verschijnselen van dyscalculie

Een extra bijkomend verschijnsel kan zijn traagheid. Daarnaast is de afkeer voor rekenen en strategie spelletjes en speelgoed groot.

De geleerden zijn er nog niet uit wat nu precies de oorzaken van dyscalculie zijn. Er wordt op verschillende plaatsen onderzoek naar gedaan. Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond.

4. Mensen met dyscalculie hebben een voorkeur voor een visuele leerstijl

Mensen met dyscalculie hebben veel voordeel bij leermethodes die voor beelddenkers worden gebruikt omdat ze ook in beelden denken. Wilt u graag meer informatie hierover dan mag u natuurlijk geheel vrijblijvend contact met u ons opnemen.