Bij leerproblemen gaat de aandacht vaak uit naar extra oefenen. Kinderen moeten nóg meer lezen, spellen, rekenen en schrijven. Dat kan voor sommige kinderen een oplossing zijn. Maar als je problemen hebt met het richten van je ogen of de oogsamenwerking functioneert niet optimaal, dan helpt het niet. Al oefenen ouders nog zo vaak met hun kinderen, de resultaten blijven ver achter van datgene wat men verwacht. Een visuele disfunctie kan het leerproces behoorlijk belemmeren. Niet zelden krijgen deze kinderen het ´stempel´ dyslexie of lui. Dat is jammer, want een visuele disfunctie is in tegenstelling tot dyslexie wél te verhelpen.

EEN VISUELE DISFUNCTIE, WAT IS DAT?

Visuele disfunctie is niet hetzelfde als onscherp zien. Een persoon met ogen die scherp zien (dit wordt getest door bv. een oogarts, opticien, schoolarts of arts van het consultatiebureau) kan wel degelijk visuele problemen hebben. Kijken doe je met je ogen. Hier komt de visuele informatie binnen en worden lichtprikkels omgezet in zenuwimpulsen. De zenuwimpulsen worden doorgestuurd naar specifieke gebieden in de hersenen die het mogelijk maken om te zien. Zien doe je met je hersenen, hier wordt de informatie verwerkt en opgeslagen.
Het komt nog te vaak voor dat kinderen waarvan gedacht wordt dat ze goed kunnen zien, dit niet kunnen met als gevolg lees- en leerproblemen en/of lichamelijke klachten

WAT GEBEURT ER BIJ KINDEREN MET DEZE PROBLEMEN? 

De ogen werken niet goed samen. Meestal  veroorzaakt door het verkeerd richten van een of beide ogen. De 2 losse beelden komen wel nog in de hersenen binnen, maar ze zijn niet meer in staat de beelden samen te voegen. Soms is het beeld zelfs helemaal weg. (Vaak wordt dit ook FD genoemd). Of het lijkt dat het beeld beweegt, onze ogen worden moe, we krijgen hoofdpijnrode, jeukende of tranende ogen.

Deze problemen kunnen we meestal oplossen door diverse oefeningen te doen. De ogen leren dan weer samen te werken en nemen dus hetzelfde waar. Stelt u zich eens voor dat uw ogen niet goed richten en beide verschillende informatie opnemen. Dan zou het dus goed mogelijk kunnen zijn dat we onderstaand beeld zien.

Wat een probleem als je de juf jou nu net vraagt een AVI-toets voor te lezen. Dat is dus een onmogelijke opdracht en al helemaal binnen de gestelde tijd. Of stel jouw linker oog leest het eerste woord in de derde regel terwijl jouw rechter oog even naar een letter in de vierde regel ‘floept’.  Je zult dus iedere keer teruglezen omdat je het niet begrepen hebt en naar een paar zinnen nog meer fouten gaan lezen omdat jouw ogen simpelweg heel erg moe aan het worden zijn.

HOE KUNNEN WE ALS OUDER/LEERKRACHT DEZE PROBLEMEN HERKENNEN?

Deze kinderen hebben veel van de onderstaande signalen:

 • lees- en leerproblemen in alle vormen. (presteert onder het verwachte niveau)
 • concentratieproblemen
 • draait letters om
 • draait cijfers en getallen om
 • slordig handschrift
 • slechte oog-handcoördinatie
 • vermoeid na visuele inspanning
 • leest en/of maakt huiswerk/opgaven langzaam
 • hoofdpijn (boven de wenkbrauwen), nekpijn, jeukende en/of droge ogen
 • snel beginnen met lezen daarna steeds meer fouten maken en langzamer lezen
 • motorisch houterig of onhandig.
 • niet kunnen stilzitten tijdens het lezen
 • schrijft altijd boven of onder de lijn
 • hekel aan lezen en het kind probeert het stillezen te ontwijken
 • evenwichtsproblemen (op jonge leeftijd)
 • lijkt onhandig, stoot vaak dingen om
 • moeite met navertellen van hetgeen er gelezen is
 • zeer beperkt ruimtelijk inzicht
 • het niet herkennen van ´schuin gedrukte woorden´ in een tekst
 • moeite hebben met afstand schatten en snelle bewegingen

Dit zijn de meest zichtbare signalen maar er zijn er nog meer. Bovenaan, in de rechter kolom vindt u screeningslijsten welke u als ouder/leerkracht kunt gebruiken om te kijken of en sprake kan zijn van visuele problemen.

Visuele problemen of dyslexie?

De verschijnselen van dyslexie en visuele problemen lijken erg op elkaar. Vandaar dat er kinderen zijn die een dyslexieverklaring krijgen, terwijl ze eigenlijke visuele problemen hebben. Het grote verschil tussen dyslexie en visuele problemen is echter dat visuele problemen te behandelen zijn. Training kan er in veel gevallen voor zorgen dat kinderen weer mee kunnen komen en niet uitgeput thuis komen.

Wilt u nog meer informatie? Dan kunt u contact met mij opnemen. Mail naar info@ikziehet.com of bel tel. 06 515 30 966

HOE HERKEN IK VISUELE PROBLEMEN?

Vaak zijn deze problemen niet direct zichtbaar, tenminste als men niet weet waar men op moet letten.

IK ZIE HET! heeft signaleringslijsten voor het onderwijs. Bent u leerkracht, klik op een van de onderstaande links.  

DYSLEXIE OF TOCH NIET? Een visueel probleem!

In het onderstaande filmpje wordt haarfijn uitgelegd waarom dyslexie vaak verkeerd gediagnostiseerd wordt. Hier kunnen we heel goed met relfexintegratie en oogtraining aan werken.